SZMER ULTRAS (she/her)

  • 4 Posts
  • 0 Comments
Joined 3Y ago
cake
Cake day: Jul 27, 2020

help-circle
rss
Ustawa, która powstała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji była rozpatrywana 10 stycznia 2023 przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych, a 26 stycznia Sejm przyjął zmiany w ustawie o cudzoziemcach i skierował ją do Senatu. Najważniejsze zmiany: ✖️Zmieniła się „instancja”, do której migranci będą się odwoływać od negatywnych decyzji. Teraz jest to komendant główny Straży Granicznej. Czyli osoba, która jest w tej samej strukturze co pierwsza instancja wydająca decyzje. Wcześniej był to szef Urzędu ds Cudzoziemców. ✖️Przedłużenie osadzenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do 18 miesięcy! ✖️Możliwość pozbawienia wolności do 7 dni cudzoziemca, także dziecka, któremu odmówiono wjazdu do Polski. Bez decyzji sądu. ✖️Skrócenie czasu na odwołanie od decyzji zobowiązania do powrotu (tzw dobrowolnego powrotu), zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany z 14 dni do 7 dni! Dla wielu osób jest to zasadniczo pozbawienie możliwości złożenia odwołania. ✖️Skrócenie czasu na „dobrowolny powrót” z 15 do 8 dni. ✖️Dodatkowo cudzoziemiec może być zmuszony do wyjazdu w trakcie trwania postępowania administracyjnego, czyli np. przed wydaniem decyzji o przyznaniu (lub nie) ochrony międzynarodowej. ✖️Od teraz to komendant główny SG organizuje „dobrowolny powrót” oraz decyduje o przeniesieniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (regulacja dublińska) oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem; ✖️Ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót cudzoziemcom przebywającym w nieuregulowany prawnie sposób (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw). Określa też warunki i procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS, na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich; ✖️Możliwość wymiany informacji w SIS – Systemie Informacyjnym Schengen – ma pozwolić na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim Schengen. ✖️Wprowadzono wymóg posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego, na wyższym poziomie niż dotychczas, jako warunku uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Za nowelizacją głosowało 228 posłów, przeciw było 27, a 194 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone, głównie przez sejmową opozycję, poprawki. Poprawki dotyczyły m.in. sprzeciwu przeniesienia wyżej opisanych kompetencji na komendatna głównego Straży Granicznej czy uniemożliwienia push-backów. Wprowadzone zmiany w ustawie realnie odbierają szansę migrant(k)om na zawalczenie o siebie w obliczu, już wcześniej będących nieludzkimi, przepisów. Skrócenie czasu na złożenie odwołania od negatywnych decyzji ma być prostą drogą do „dobrowolnych powrotów”. Wydłużenie czasu osadzenia w strzeżonym ośrodku detencyjnym ma jeszcze bardziej łamać przebywających tam ludzi i odstraszać od podejmowania prób dostania się do Polski, części sławiącej się wolnością i otwartością Unii Europejskiej... ‼️Te zmiany dają niemal władzę absolutną komendantowi głównemu Straży Granicznej Wiemy, że będzie to wymagało od nas i od innych grup, które wspierają migrantki i migrantów jeszcze więcej pracy i jeszcze szybszych reakcji. Będziemy próbować wszystkiego co w naszej mocy – uchodźcy i migrantki nie są same!
fedilink

No Borders Team: Potrzebne wsparcie na granicę PL-BY
cross-postowane z: https://szmer.info/post/176947 > Jak na pewno wiecie, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie zmieniła się od ponad roku, jeśli można powiedzieć, że nie idzie w bardziej tragiczną stronę. > > Ostatnie doniesienia mówią o kolejnej śmiertelnej ofiarze bestialskiej polityki granicznej, budowania murów, ksenofobii i rasizmu polskiej władzy. > > W rzece Świsłocz utonął Musa, 21-letni chłopak pochodzący z Sudanu. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć spowodowana przez rządzących, którzy pragną twardego reżimu granicznego. > > Na granicy białoruskiej ciągle działa niezależna anarchistyczna grupa No Borders Team, która wciąż potrzebuje naszego wsparcia, by nadal ratować ludzkie życie w podlaskich lasach. > > Tu znajdziecie grupę z licytacjami na granicę: [https://www.facebook.com/groups/430720808051079]() > > Wspierajcie niezależne grupy, które walczą z polityką Frontexu i nie zgadzają się na dzielenie ludzi na tych legalnych i nielegalnych! > > For foreginers: suppor you anarchist border groups! Against walls, against Frontex! No Borders Team is still collecting funds for saving people's lives in polish-belarusian forests. Support here:[ https://www.indiegogo.com/projects/no-borders-team-support-no-border-s-activists#/]()
fedilink

No Borders Team: Potrzebne wsparcie na granicę PL-BY
Jak na pewno wiecie, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie zmieniła się od ponad roku, jeśli można powiedzieć, że nie idzie w bardziej tragiczną stronę. Ostatnie doniesienia mówią o kolejnej śmiertelnej ofiarze bestialskiej polityki granicznej, budowania murów, ksenofobii i rasizmu polskiej władzy. W rzece Świsłocz utonął Musa, 21-letni chłopak pochodzący z Sudanu. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć spowodowana przez rządzących, którzy pragną twardego reżimu granicznego. Na granicy białoruskiej ciągle działa niezależna anarchistyczna grupa No Borders Team, która wciąż potrzebuje naszego wsparcia, by nadal ratować ludzkie życie w podlaskich lasach. Tu znajdziecie grupę z licytacjami na granicę: [https://www.facebook.com/groups/430720808051079]() Wspierajcie niezależne grupy, które walczą z polityką Frontexu i nie zgadzają się na dzielenie ludzi na tych legalnych i nielegalnych! For foreginers: suppor you anarchist border groups! Against walls, against Frontex! No Borders Team is still collecting funds for saving people's lives in polish-belarusian forests. Support here:[ https://www.indiegogo.com/projects/no-borders-team-support-no-border-s-activists#/]()
fedilink

★ 2. ACAB Fest ★ 9. Dni Antywięzienne ★
22-23/10/2022 ADA Puławska Puławska 37, Warszawa ★ Niemal połowa policjantów przyznaje, że obywatele mogą uznawać ich zachowania za nieuzasadnioną agresję - wynika z raportu MSWiA. Równocześnie 30 proc. adwokatów skarży się, że policja w ogóle nie reaguje na zarzuty o nadużywanie władzy. Przemoc w polskiej policji to systemowy problem, który trzeba systemowo rozwiązać. ★ Pod koniec października zapraszamy Was na dwa dni jebania policji, dyskusji o zmianach, które jesteśmy same i sami zdolne wdrożyć, rozmów o przemocy, doświadczeniach i utarczkach z mundurowymi. ★ Będzie to czas połączony z Dniami Antywięziennymi - sobota będzie dniem nienawiści do policji, a niedziela dniem nienawiści do systemów kar. Więc info już wkrótce. ❶❸❶❷ ★ Dlaczego dni antywięzienne? ★ → Temat więziennictwa w dalszym ciągu traktowany jest jak społeczne tabu, a portrety ludzi za murami przedstawia się zwykle w najczarniejszych barwach. Jednocześnie władza stosuje politykę strachu, aby udowadniać potrzebę wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych praw uderzających we wszystkie osoby, które sprzeciwiają się jej autorytarnym zapędom. W europie zachodniej i stanach zjednoczonych kampanie antywięzienne naturalnie łączą się z walką społeczną w innych sferach: walką o prawa pracownicze, przeciwko zawłaszczaniu ziemi i eliminowaniu drobnych rolników, wspieraniem migrantów, ochroną środowiska, prawem do mieszkania, i wielu innych. W polsce ten temat, o ile w ogóle istnieje, raczej raczkuje niż zbiera żniwa. Represje dotykają nas coraz częściej. Aby z nimi walczyć musimy łączyć siły. Dopóki one nie są wolne, nikt nie jest wolny.
fedilink