Investigació de la Juliana Guerra aportant una visió feminista sobre la Inteligència Artificial.