recopilació d’eines molt bona, encara que pot ser no del tot actualitzada.