No ès un news, no se on ficar-ho.

Investigació molt interessant sobre vincles entre les organitzacions d’extrema dreta a Europa i més enlla.