Antonio Centeno, respon, des de l’experiència de ser “home” amb diversitat funcional, que li aporta una visió crítica des d’un cos que en cap punt de la vida serà fort, autònom, potent.

Cos, sexualitat, afectes.