És una iniciativa benintencionada d’una organització cristiana que s’ha mogut per aquesta guerra i no per altres… Però pot ser bo que es conegui i es faci servir per a tot tipus de migrants o refugiats de guerra, climàtics o econòmics.