• harcOPM
    link
    fedilink
    11 year ago

    Ale przynajmniej poczty elektronicznej nie będą mieli, o ile nie zhakują… 😃