Websperren: EU-Rat will geplante Überwachung noch weiter ausbauen
www.heise.de
external-link
Laut einem Entwurf zur geplanten Chatkontrolle wollen die EU-Staaten Websperren massiv verschärfen. Forscher decken derweil Falschbehauptungen der EU auf.

Krytyka pomysłów KE skupia się na kontroli czatu, pomijając inne, także istotne zagrożenie. A mianowicie klauzulę dot. blokad internetowych, która może być łatwo nadużywana w celu wprowadzania cenzury.

Czesi (prezydencja Rady UE w 2022 r.) zaproponowali zmianę w dotychczasowym projekcie - dostawcy internetowi mieliby być zobowiązani do blokowania także nieznanych (a nie, jak zakładała pierwotna propozycja KE, znanych) przedstawień wykorzystywania seksualnego dzieci w internecie (CSAM). A znane przedstawienia to takie, które służby państwowe już zbadały i zakwalifikowały jako niezgodne z prawem.

Taka zmiana artykułu 16 uznaczałaby konieczność monitorowania przez dostawców treści ruchu internetowego wszystkich użytkowników i polegania na podatnej na błędy AI, co byłoby sprzeczne z prawem UE - stwierdza analiza organizacji European Digital Rights (EDRi) zajmującej się prawami obywatelskimi. Formalna propozycja pochodzi z września, jednak początkowo miała formę poufnego dokumentu i dopiero później została upubliczniona.

Proponowana poprawka jest zupełnie niewspółmierna do zagrożeń. W praktyce usunęłaby wszystkie zabezpieczenia zawarte w projekcie Komisji dot. blokowania sieci, dawałaby służbom nadmiar uprawnień i stworzyłaby nadmierne ryzyko usuwania legalnych treści. W praktyce, zamiast dążyć do usuwania treści dot. seksualnego wykorzystywania dzieci z internetu, zaczęto by stosować szybsze i łatwiejsze rozwiązanie w postaci blokowania stron. Rada musi jeszcze przedstawić swoje ostateczne stanowisko na potrzeby kolejnych negocjaci z Parlamentem UE. ERDi zwraca też uwagę na techniczny aspekt sprawy: blokowanie strony używających https byłoby trudne ze względu na szyfrowanie i prowadziłoby do blokowania na poziomie DNS, co uderzałoby także w inne strony i było sprzeczne z zasadą proporcjonalności. Komisja spotkała się także z oskarżeniami ze strony badaczy z Uniersytetu Technicznego w Delft, którzy zauważyli, że przy promocji projektu komisja użyła kilka nieprawdziwych, lub przynajmniej zawierających przeinaczenia oświadczeń.

Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
!cyberbezpieczenstwo@szmer.info

  W świecie całkowicie już zcyfryzowanym, cały czas kontrolowanym i inwigilowanym przez big-corpo i niedemokratyczne rządy, potrzeba dzielić się najnowszymi newsami, poradami/instrukcjami, a także wskazówkami, co robić by móc jak najlepiej chronić się przed cyfrowym niebezpieczeństwem: przed działaniami zarówno zwykłych drobnych przestępców, jak i największych światowych mocarstw i wielkich biznesów. Po to powstała ta społeczność.

  Przydatne:

  Inne społeczności o pokrewnych tematach:

  !wolnyinternet@szmer.info — odzyskiwanie kontroli nad internetem przez użytkowników z rąk big korpo i rządów (fediversum i inne)

  !hakt@szmer.info — haktywizm, pozytywna strona wykorzystania technologii w imię dobra ogółu, zmiany

  !linux@szmer.info — os każdego maniaka prywatności

  !programowanie@szmer.info — wolne oprogramowanie, FOSS, free, open-source

  !xmpp@szmer.info — najbardziej prywatny do tej pory protokół komunikacji

  !dailycyberpunk@szmer.info — dokumentowanie współczesnego cyberpunka

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 20 users / week
  • 32 users / month
  • 45 users / 6 months
  • 1 subscriber
  • 245 Posts
  • 239 Comments
  • Modlog